Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální stavy toků

25.5.2024 11:00

Aktuální výška:

116 cm

25.5.2024 11:00

Aktuální výška:

65 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Spytihněv normální
Otrokovice – lávka normální

Odkazy

czech point

znak policie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Komplexní revitalizace centra obce

 

 

Cíl projektu:

Výsledkem tohoto projektu by měla být nová podoba centra obce, především zmírnění negativních dopadů vyvolaných hustým silničním provozem. Řešené území je možno ve vztahu k silnici I/55 rozdělit na severní a jižní část. Jedná se o vlastní centrum obce kolem kostela, obecního úřadu, kulturního domu, fary a Staré hospody. Revitalizace centra zahrnuje především stavby inženýrského charakteru, jako jsou komunikace a zpevněné plochy, veřejné osvětlení, vegetační úpravy zelených ploch a další objekty drobné architektury.

 

Hlavním cílem projektu je komplexní revitalizace veřejného prostranství přirozeného centra obce a zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a automobilové dopravy. Tento hlavní cíl projektu bude naplněn realizací následujících dílčích cílů:

 

  • v severní části centra, t.j. v prostoru kolem kostela a obecního úřadu, převažují vzhledem k dosavadnímu stavu převážně úpravy vegetační, úpravy parkovacích ploch a objekty mobiliáře (lavečky, zastávkové přístřešky, odpadkové koše atd.)

  • v jižní části, kde se nachází nevyhovující napojení místních komunikací na st. silnici (velká zpevněná plocha, využívaná pro parkování kamionů a os.aut) pak především rekonstrukce části místních komunikací nově napojených na stávající komunikační síť a nové řešení ozeleněných ploch

  • jako jeden z hlavních aspektů řešení je z hlediska bezpečnosti odclonění pohybu chodců od hlavní komunikace I/55 odsunem chodníků od hlavní cesty a vybudování nových přechodů pro chodce v místech, které jsou i v současné době hojně využívány pro přecházení; přechody budou doplněny o středové bezpečnostní ostrůvky

  • dojde k vybudování nových parkovacích míst

  • na hlavní silnici budou vyznačeny odbočovací pruhy pro směr na Halenkovice a do části Písek

 

 

Cílem projektu je vybudování bezpečné, koncepčně esteticky řešené a funkční centrální části obce.

 

 

Náklady na projekt: 8 000 000,- Kč

Přiznaná dotace z ROP: 6 000 000,- Kč