Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální stavy toků

25.5.2024 11:00

Aktuální výška:

116 cm

25.5.2024 11:00

Aktuální výška:

65 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Spytihněv normální
Otrokovice – lávka normální

Odkazy

czech point

znak policie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Typ: ostatní
Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Podle zákona 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31.12.2016 a to u všech kotlů na tuhá paliva.
plné znění zákona na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-201

Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016

Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní úřad?
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností Městský úřad Otrokovice. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016?
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste povinen do 31.12.2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.

Kdo provede kontrolu kotle?
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři.

Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal.  Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho účinností v procentech x 100 (například 24 kW : 80% x 100 = 30 kW příkon).

 Co bude kontrolováno?
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce?
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená, pokud je kotel konstrukčně podobný kotlům daného oprávněného technika.

 Kdy může být kontrola provedena nejdříve?
První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly?
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech kotlů, tedy i těch, které budou nainstalovány i v letošním roce 2016.

Servisní technik musí předložit platný certifikát servisního technika
Revizní technik spalinových cest (kominík) nemůže dělat kontroly kotlů!!!
Podmínkou je proškolená – oprávněná osoba pro montáž a servis kotlů daného výrobce nebo obdobného výrobku.

Povinnost provádět kontrolu je jednou za dva kalendářní roky.


Vytvořeno: 14. 11. 2016
Poslední aktualizace: 21. 4. 2017 23:06
Autor: Obec Spytihněv