Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální stavy toků

18.4.2024 09:30

Aktuální výška:

126 cm

18.4.2024 08:00

Aktuální výška:

67 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Spytihněv normální
Otrokovice – lávka normální

Odkazy

czech point

znak policie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Revitalizace sídelní zeleně

 

Sadovnické úpravy

 

Cíl projektu : 

V rámci podpory Státního fondu životního prostředí České republiky jsou podporovány investice do revitalizace zeleně. Z tohoto důvodu připravila i obec Spytihněv projekt, jehož předmětem je úprava šesti lokalit v obci. Důraz je v tomto projektu kladen na použití dlouhověkých domácích druhů stromů s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů a vztah obyvatel (zejména dětí a mládeže) k přírodě.


 

Upravovány budou následující lokality:

1. Park rekreačních sportů

Sad u čistírny odpadních vod bude přeměněn na park rekreačních sportů. Stávající již poškozené dřeviny byly vykáceny a budou nahrazeny novou výsadbou, tak aby zde vznikl veřejný klidový prostor přírodně blízkého typu. Stávající hřiště pro beach volejbal a tenisová treninková plocha budou výhledově doplněny hřištěm s umělým povrchem. Ve zbylé části řešené plochy pak budou vybudovány chodníky s mlatovým povrchem, doplněny o lavečky, altán s ohništěm a výhledově i dřevěné vyhlídkové molo nad hladinu slepého ramene. Všechny tyto prvky budou umožňovat klidné posezení a výhled. Upravený park bude rovněž možné využívat ke společenským a rekreačním hrám jako jsou DiscGolf, Frisbee, Petanque atd.


 

2. Stará náves

Na staré návsi bude vysázena lípa s jednoduchým posezením, okolní plochy budou osázeny okrasnými jabloněmi. V předzahrádkách rodinných domů bude obnovena alej z hrušní.


 

3. Okolí mateřské školky

Podél silnice na Halenkovice bude vysázeno stromořadí a izolační skupina keřů podél plotu mateřské školy. V prostoru před budovou mateřské školy budou dosazeny keře tak, aby z nich bylo možné stříháním vytvořit dětské bludiště.


 

4. Vlaková zastávka

Betonový přístřešek vystavěný nedávno Správou železniční dopravní cesty s.o. na zastávce ve Spytihěvi působí značně neesteticky.

V rámci úpravy tohoto prostoru dojde k odstranění starých zanedbaných dřevin. Plocha bude nově osázena vzrostlými jírovci s podrostem atraktivních kvetoucích keřů, lemujících objekt zastávky. Okolí bude osázeno ovocnými stromy - ořešáky a švestkami.


 

5. Okolí kostela

Řešení tohoto prostoru navazuje na projekt revitalizace centra obce. V tomto území bude odstraněno několik vzrostlých stromů, ale především velké plochy jehličnatých keřů, většinou přerostlých. Podél západní hranice plochy bude odstraněna řada sloupovitých tůjí a nahrazena stromořadím z lip s menší korunou. Podél hlavní komunikace budou odstraněny živé ploty a vysázeno stromořadí z okrasných jabloní. Vnitřní plocha bude vyčištěna a upravena, budou zde sázeny borovice a paulovnie, prostor budou dekorovat skupiny kvetoucích keřů.


 

6. Izolační zeleň podél železniční trati (Stará cesta)

Stejně jako vlaková zastávka působí protihluková stěna podél železniční trati neestetickým dojmem. Cílem tohoto projektu je tedy provedení nové výsadby podél protihlukové stěny, která bude respektovat výšku stěny i požadavek na dlouhodobou udržitelnost a minimalizaci údržby. Podél stěny jsou sázeny především ovocné stromy (švestky), ale také okrasné jabloně a v severní části území jedna lípa. Keřové skupiny jsou poměrně pestré a budou vytvářet listnatý, opadavý volně rostoucí živý plot s atraktivním kvetením.

 

 

Předpokládané náklady celého projektu : 1 800 000,- Kč

Případné poskytnutí dotace : 90 %

Stránka

  • 1

 


Stránka

  • 1