Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální stavy toků

4.6.2020 14:36

Aktuální výška:

101 cm

4.6.2020 14:40

Aktuální výška:

36 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Spytihněvnormální
Otrokovice – lávkanormální

Odkazy

czech point

znak policie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

Zlínský kraj bude poskytovat dotace na výměnu kotlů v domácnostech

Zlínský kraj

Zlínský kraj bude poskytovat dotace na výměnu kotlů v domácnostech
Základní informace k programu


Program na výměnu zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje bude určen pro majitele rodinných domů ve Zlínském kraji (fyzické osoby vlastnící nebo spoluvlastnicí objekt), využívající jako hlavní zdroj tepla kotel na pevná paliva s ručním přikládáním. Tento starý zdroj tepla bude moci být vyměněn za:

  • Kotel na pevná paliva
  • Plynový kondenzační kotel
  • Tepelné čerpadlo
  • Instalace solárně termických soustav pro přitápění nebo přípravu teplé vody
  • „Mikro“ energetická opatření

 

Podporu bude možné poskytnout také na již provedenou výměnu starého kotle, pokud bude zrealizována po 15. 7. 2015 (včetně) a pokud nově instalovaný zdroj tepla bude splňovat požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a bude uveden v seznamu registrovaných výrobků, zveřejněném na www.opzp.cz. V tomto případě doporučujeme případným žadatelům, aby si při výměně zajistili fotodokumentaci původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci odstranění starého kotle, fotodokumentaci instalace nového zdroje tepla, potvrzení o likvidaci starého kotle (ze sběrného dvora nebo oprávněné firmy), faktury týkající se realizace výměny zdroje tepla a doklady o úhradě výdajů spojených s výměnou. Kompletní seznam dokumentů, které budou muset být přiloženy k žádosti o dotaci a následně s vyúčtováním poskytnuté dotace, bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu.
Na výměnu zdroje tepla v domácnostech Zlínského kraje bude poskytnuta v jednotlivém případě dotace ve výši 70 % - 85 % z výdajů vynaložených na výměnu kotle, na provedení „mikro“ energetického opatření a na související práce. Maximální výše dotace je však dána příslušným procentem z nejvýše 150 tis. Kč. Konkrétní procento bude odpovídat typu nově instalovaného zdroje tepla a místu (obci) realizace výměny.


Předpokládáme vyhlášení programu na konci roku 2015 s příjmem žádostí od ledna 2016 (tyto termíny jsou orientační). Žádost o získání dotace bude muset být vyplněna na předepsaném formuláři, který bude zveřejněn společně s vyhlášením Programu, a bude možné ji předkládat osobně anebo poštou na Krajský úřad Zlínského kraje. Aktuální informace sledujte na http://www.kr-zlinsky.cz/program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-kotlikove-dotace-op-zp--cl-3259.html.


Veškeré dotazy směřujte na kontaktní email: kotliky@kr-zlinsky.cz anebo můžete využít telefonické kontakty pracovníků Oddělení dotačních programů: 577 043 825 (Ing. Petr Hasala), 577 043 833 (Ing. Kristýna Drahotůská), 577 043 826 (Ing. Petr Valášek).

Harmonogram seminářů

Průvodní dopis

Nejčastější dotazy


27. 11. 2015 Zobrazit méně

Informace pro držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P

Městský úřad Otrokovice

10. 11. 2015 Zobrazit více

Zahájení provozu Školičky

v úterý 20. října 2015 v knihovně v budově MŠ, v době 8:45 – 10:45.

25. 9. 2015 Zobrazit více

Ankety Spokojenosti se službami knihovny

Místní knihovna Spytihněv

25. 9. 2015 Zobrazit více

zahájení prací na sanaci sesuvu na silnici I/55

v místě vjezdu do obce Spytihněv

18. 9. 2015 Zobrazit více

Zájezd pro důchodce

v úterý 29. září 2015

16. 9. 2015 Zobrazit více
Archiv

Stránka