Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální stavy toků

17.1.2021 09:52

Aktuální výška:

156 cm

17.1.2021 09:40

Aktuální výška:

52 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Spytihněvnormální
Otrokovice – lávkanormální

Odkazy

czech point

znak policie

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Stránka

Archiv

Beseda v knihovně 29.4.

Cyklopouť Soluň-Velehrad, od 18 hod

18. 4. 2014 Zobrazit více

Pátrání po osobách

Policie ČR Napajedla

10. 4. 2014 Zobrazit více

Cirkus PAVLINY

SO 12.4. v 18 hod
NE 13.4. v 16 hod
naproti pož. zbrojnice

9. 4. 2014 Zobrazit více

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se koná 9.4.2014

27. 3. 2014 Zobrazit více

Upozornění občanům

Policie ČR obdržela oznámení od občanů o podvodném jednání firmy Endemos distribution, s.r.o. Praha 1, zasílající upomínky převážně starším občanům, které vyzývá k úhradě dlužné částky. Z uvedeného důvodu upozorňujeme občany na toto podvodné jednání. V případě, že obdržíte upomínku (viz. níže), dostavte se na policii k zadokumentování.

19. 3. 2014 Zobrazit více

Výběr poplatků v roce 2014

popelnice, kabelová televize, psi

Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás seznámit s podmínkami výběru poplatků za likvidaci odpadů, za psy a  za kabelovou televizi pro rok 2014.

A) poplatek za psy – v souladu s  obecně závaznou vyhlášku obce č. 3/2012 je stanovena výše poplatku za psa a to tak, že za prvního psa se platí poplatek ve výši 100,- Kč a za druhého a každého dalšího psa se platí 150,- Kč. Cena známky pro psa je 30 Kč. Změny v počtu vlastněných psů (jak přírůstky, tak úbytky) jsou občané povinni nahlásit v kanceláři obecního úřadu nejpozději do 31.3.2014.

B) poplatek za kabelovou televizi - měsíční poplatek za kabelovou televizi zůstává ve stejné výši jako v předchozích letech, tedy 140 Kč, celkem za rok 1.680 Kč.

C) poplatek za likvidaci odpadů – u tohoto poplatku nedochází ke změně, i přes stoupající vstupy zůstávají ceny ve stejné výši:

vývoz 1 x za 2 týdny            žlutá známka                26 vývozů           1.650 Kč

vývoz 1 x za 4 týdny            zelená známka              13 vývozů           1.050 Kč

vývoz 1 x za 8 týdnů            hnědá známka                7  vývozů             550 Kč

 

Jedna známka slouží k vývozu odpadu uloženého v popelnicích o maximálním objemu 110 litrů. Popelnice většího objemu musí být označeny dvěma známkami, jinak odpad nebude vyvezen.

Velmi potěšující je zpráva, že se občané naší obce v loňském roce ve velké míře zapojili do sběru a shromažďování tříděných plastů  do žlutých pytlů, což dokládá skutečnost, že se za období od května do prosince loňského roku vybralo celkem 10 276 kg plastového odpadu.

Zavedení sběru plastového odpadu je především ekologické povahy. Současně s sebou ale  nese i ekonomické náklady, stejně jako sběr a likvidace ostatního tříděného odpadu. Jeden obyvatel České republiky dle údajů ČSÚ vyprodukuje za rok celkem 308 kg  množství komunálního odpadu, z toho vytřídí 43 kilogramů. Třídění plastů, stejně jako i jiného odpadu, není výdělečná činnost. I přes zvýšení finančního bonusu za třídění od společnosti EKO-KOM, a.s. příjmy nepřevyšují vynaložené výdaje.

V obci Spytihněv je průměrná produkce celkového odpadu na jednoho občana více než 236  kg ročně. Náklady obce na sběr, shromažďování, likvidaci či zpracování veškerého odpadu v roce 2013 činily 585,-- Kč na občana. Z toho jsou náklady poměrem na svoz  komunálního odpadu 45 %,  zbytek tvoří náklady na provoz sběrné sítě a sběrného dvora! (papír 6  %, plasty 7 %, sklo 1%  a ostatní).

 Z uvedeného vyplývá, že pokud se v některých domácnostech snížil obsah nádob na směsný komunální odpad, neznamená to, že se snížily náklady obce za likvidaci odpadu. Roční poplatek, který platí občané vždy na začátku kalendářního roku slouží k financování nejen pravidelného svozu popelnic od domů, ale i likvidaci a svozu tříděného a ostatního odpadu ze sběrného dvora, včetně plastů. Přechod na známku méně častější frekvence svozu bude tedy umožněn pouze domácnostem, ve kterých došlo v průběhu roku 2013 ke snížení počtu osob s trvalým pobytem.

Věříme, že třídění odpadu není jenom povinností, ale stává se naším životním stylem. Při většině činností našeho každodenního života produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. A o tom, co se bude dít s odpadem, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my. V přiloženém letáku získáte přehled o tom, co všechno a jak je možno v naší obci třídit, zajímavým zdrojem může být i web www.jaktridit.cz.

Výše uvedené poplatky je možno uhradit:

1.      hotově v kanceláři obecního úřadu a to pouze v úřední dny tj. pondělí a středa v době od 8:00 do  12:00 a od 12:30 do 16:00 v průběhu měsíce března,

2.     bezhotovostním převodem na účet obce č. 1407074399 / 0800 vedený u České spořitelny a.s. Každý z poplatků je nutné uhradit zvlášť, variabilním symbolem je číslo popisné, pro jednotlivé druhy poplatků je nutné uvést jedinečný specifický symbol:

odpady= spec.s. 1340, 

pes=spec.s. 1341,      

kabelová televize=spec.s.  3341.    

Platbu je nutno provést nejpozději do 31.3.2014. V případě úhrady poplatků bezhotovostním převodem bude pak v prvním dubnovém týdnu doručena známka k označení popelnic do poštovních schránek poplatníků,

3.       formou sipa, úhrada proběhne v SIPu měsíce dubna, jednorázově; známky na popelnice obdrží občané do domu v v prvním dubnovém týdnu, stejně jako u bezhotovostních úhrad.

 

Veškeré změny poplatků pro rok 2014 je třeba hlásit předem nejpozději do 14.3.2014

Svoz odpadu bude probíhat podle stávajících známek z roku 2013 až do 2.4.2014.

Svozy počínaje dnem 14.4.2014, tj. 16. kalendářním týdnem, budou probíhat již na známky roku 2014.

 

Děkujeme, že třídíte a věříme, že i nadále budete v třídění odpadů pokračovat a přispějeme tak společně k ochraně prostředí, ve kterém žijeme.

 

                                                                     Mgr. Vít Tomaštík, starosta

 

 

Dopis občanům


10. 3. 2014 Zobrazit méně

Beseda v knihovně 20.3.

Tropické Borneo - exotika ostrovní Malajsie

7. 3. 2014 Zobrazit více

Tréninková výzva MAS SCHP

Dne 3. 3. 2014 byla vyhlášena tréningová výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

6. 3. 2014 Zobrazit více
Archiv

Stránka